W związku z zagrożeniem powodziowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie lek. wet. Mirosław Równicki przekazuję procedurę postępowania ze zwierzętami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego:

Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego.

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.,choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.