świnia

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu  obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń

 ( ASF)  produktach pochodzenia zwierzęcego pochodzących z terenów państw trzecich, na których stwierdzono  wystąpienie choroby. W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE ( w tym Polski ) produktów pochodzenia zwierzęcego z tych obszarów.

 

 

Do pobrania:

Ulotka ASF

Ulotka dla hodowców

 

I N F O R M A C J A

 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie ogłasza listę lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania urzędowych prac zleconych w 2015 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego.

LISTA LEK.WETERYNARII WYZNACZONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W 2015 ROKU

Jędrzejów, dnia 04.12.2014 r.

I N F O R M A C J A

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuję o wakującym wyznaczeniu dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności, o których mowa w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie:

W związku z zagrożeniem powodziowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie lek. wet. Mirosław Równicki przekazuję procedurę postępowania ze zwierzętami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego:

Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego.

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.,choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.