O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539)  i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2016, poz. 1077) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 14 – 28 września 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 50 gramów.

         Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących,         a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

         Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.

świnia

  W związku z występującym zagrożeniem zarażenia trzody chlewnej Afrykańskim pomorem świń,  Powiatowy    Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie lek. wet. Mirosław Równicki przypomina o bezwzględnym  przestrzeganiu zasad bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej. Wirus ASF  łatwo przenosi się przez kontakt bezpośredni, dlatego największe zagrożenie stanowią dziki i chore świnie. Wirus przenosi się też pośrednio, np. przez środki transportu czy  przez same  produkty pochodzenia świńskiego, np. wędzonki i inne niegotowane produkty, poddawane obróbce w niskich temperaturach.

Przeciwko wirusowi ASF nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki. Walki z nim nie ułatwia fakt, że wirus jest dość odporny na niekorzystne warunki środowiska. W niskich temperaturach może przeżyć nawet kilkanaście miesięcy

Wirus nie jest chorobotwórczy dla człowieka

Dla zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń - albo jego zwalczania - kluczowa jest ścisła kontrola weterynaryjna uboju zwierząt zwłaszcza, jeśli chodzi o ubój na potrzeby własne, a mięso przeznaczone do własnej konsumpcji. Podstawowa zasada - ubija się świnie zdrowe. Każde podejrzenie ASF u świń należy natychmiast zgłaszać inspekcji weterynaryjnej, lekarzom weterynarii pracującym w terenie.

Do pobrania:

Ulotka ASF

Ulotka dla hodowców

KuraINFORNMACJA DLA HODOWCÓW - GRYPA PTAKÓW

WYZNACZENIA 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie,

w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1482) 

ogłasza listę wyznaczonych lekarzy weterynarii

do realizacji w roku 2017 zadań związanych z weterynaryjnym zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu jędrzejowskiego :

Lista wyznaczonych

WYZNACZENIA 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie,

w związku z zapisem art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1482) 

ogłasza nabór kandydatów

do realizacji w roku 2017 zadań związanych z weterynaryjnym zabezpieczeniem zdrowia publicznego na terenie powiatu jędrzejowskiego

INFORMACJA PLW W JĘDRZEJOWIE

Wniosek o wyznaczenie doc / Wniosek o wyznaczenie PDF

Oświadczenie ZUS