lis

Na podstawie ogłoszenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach uprzejmie informuję, że w dniach 18 maja – 3 czerwca 2016r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie,

świnia  Od 25 lutego zmieniły się przepisy dotyczące

  zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

  Każdy rolnik zamierzający hodować świnie (nawet jedną sztukę na własne potrzeby) musi od tego     dnia zarejestrować siedzibę stada .

W przypadku przemieszczenia świni dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić zawarcie transakcji w ciągu 30 dni do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

świnia

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu  obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń

 ( ASF)  produktach pochodzenia zwierzęcego pochodzących z terenów państw trzecich, na których stwierdzono  wystąpienie choroby. W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE ( w tym Polski ) produktów pochodzenia zwierzęcego z tych obszarów.

 

 

Do pobrania:

Ulotka ASF

Ulotka dla hodowców

 

I N F O R M A C J A

 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie ogłasza listę lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania urzędowych prac zleconych w 2015 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego.

LISTA LEK.WETERYNARII WYZNACZONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH W 2015 ROKU

Jędrzejów, dnia 04.12.2014 r.

I N F O R M A C J A

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuję o wakującym wyznaczeniu dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności, o których mowa w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie: