WSCIEKLIZNA-1-1448x2048

POBIERZ ULOTKĘ

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsu  w sprawie refundacji bioasekuracji gospodarstw.

Szczegółowe informacje na stronie: www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie MRIRW w sprawie refundacji bioasekuracji

Uchylenie rozporządzenia Powiatowego lekarza Weterynarii w Jędrzejowie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie gminy Jędrzejów

Rozporzadzenie 3-2021-1

W związku zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu jędrzejowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje o wydaniu rozporządzeń w tym zakresie:

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego

oraz

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie.

Ogólnopolski program promocji produktów polskich

Informacja-1