Mapa ASF – aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami w woj. świętokrzyskim – stan na 7 maja 2022

ASF-woj-świętokrzyskie