W związku z wystąpieniem ognisk wściekliźny u zwierząt na terenie kraju, również na terenie województwa świętokrzyskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie wydał zarządzenie o obowiązkowych szczepieniu kotów przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia powyższe wykonywane są w zakładach lleczniczych dla zwierząt na koszt właścicieli kotów.

Przypomina się ponadto o obowiązkowym szczepieniu przeciwko wściekliźnie psów, które ukończyły 3 misiące życia co 12 m - cy.

Rozporządzenie PLW w Jędrzejowie 1  2022-1