KuraW związku ze stwierdzeniem ogniska grypy ptaków w miejscowości Szczekociny na terenie powiatu zwierciańskiego, na terenie powiatu jędrzejowskiego rozporzadzeniem Wojewody Świętokrzyskiego 16/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został wyznaczony obszar zagrożony obejmujący cztery miejscowości na terenie gminy Słupia Jędrzejowska. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie prosi o zapoznanie się z treścią wydanego rozporzadzenia (pobierz) i bezwględne przestrzeganie jego zapisów. Jednocześnie poleca informować o wszelkich objawach i zmianach u ptaków domowych i dzikch nasuwających podejrzenie ptasiej grypy.

Podpisane Rozporzůdzenie nr 16 ws. grypy ptak-w10241024 1

 

 

 

 

 

 

Podpisane Rozporzůdzenie nr 16 ws. grypy ptak-w10241024 2