Uchylenie rozporządzenia Powiatowego lekarza Weterynarii w Jędrzejowie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie gminy Jędrzejów

Rozporzadzenie 3-2021-1