W związku zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu jędrzejowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje o wydaniu rozporządzeń w tym zakresie:

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego

oraz

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie.