W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny.

Wszelkie informację można uzyskać telefonicznie dzwoniąc na numery telefonów: ( wybierz telefony)

lub pod adresem internetowym: link