świnia

  W związku z występującym zagrożeniem zarażenia trzody chlewnej Afrykańskim pomorem świń,  Powiatowy    Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie lek. wet. Mirosław Równicki przypomina o bezwzględnym  przestrzeganiu zasad bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej. Wirus ASF  łatwo przenosi się przez kontakt bezpośredni, dlatego największe zagrożenie stanowią dziki i chore świnie. Wirus przenosi się też pośrednio, np. przez środki transportu czy  przez same  produkty pochodzenia świńskiego, np. wędzonki i inne niegotowane produkty, poddawane obróbce w niskich temperaturach.

Przeciwko wirusowi ASF nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki. Walki z nim nie ułatwia fakt, że wirus jest dość odporny na niekorzystne warunki środowiska. W niskich temperaturach może przeżyć nawet kilkanaście miesięcy

Wirus nie jest chorobotwórczy dla człowieka

Dla zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń - albo jego zwalczania - kluczowa jest ścisła kontrola weterynaryjna uboju zwierząt zwłaszcza, jeśli chodzi o ubój na potrzeby własne, a mięso przeznaczone do własnej konsumpcji. Podstawowa zasada - ubija się świnie zdrowe. Każde podejrzenie ASF u świń należy natychmiast zgłaszać inspekcji weterynaryjnej, lekarzom weterynarii pracującym w terenie.

Do pobrania:

Ulotka ASF

Ulotka dla hodowców